BAO BÌ CARTON

BAO BÌ GIẤY

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Ông Vũ Mạnh Kiên
Chức vụ:
Di động: 090 463 7336
Điện Thoại:
(04) 33718854
Fax:
(04) 33868839
Địa chỉ:
Điểm Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp, TT. Chúc Sơn, H. Chương Mỹ, Hà Nội
Thông tin công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ANH MINH
Địa chỉ:
Điểm Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp, TT. Chúc Sơn, H. Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại:
(04) 33718854
Fax:
(04) 33868839
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường